تبريک

میلاد پر برکت پیامبر عشقو امام رحمت برهمگان مبارک!

 

/ 4 نظر / 5 بازدید
yeke az ona

سلام امروزوهر روز بر تو مبارک عزيز بنگرکه تو پيرو پيامبر رحمتی پس قلبت را با او به تپش دراور

زهرا

عيد شما هم مبارک آبجی. راستی آدرست را هنوز ناقص ميذاری