۱.

عروج میکنم

از خودم

به خود ِ...........خودم

۲-

 نبض طفولیت احساس

میزند

وای چه تند

۳.

کویر دستانش

تشنه بود

یک قطره محبت

دریغ نکن

۴.

استعفا داده ام

از خودم

قبول نمی کند

۵.

چشمی شاید

تا باور کند

مُرده ام

دستی شاید

تا لمس کند

سرد شده ام

و جمعیتی  که

 تشییع کنند

جسد با روحم را

/ 26 نظر / 10 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ليلون

سلام؛اگه عروجت از خودت به خودته که مسئله داخليه؛ بيکاری همه را خبر ميکنی. خودت همون درونها خاکش کن

ليلون

تو هم هر روز يه بيماری ميگيريها ؛اسمتو بايد بزاريم مرض يه خودتم که به فکر نيستی؛برای نبض تند گریپ فروت بخور لابد خوبه

ليلون

.~~~~~~~~~~$$$$$$ ~~~~~~~~~.$$$**$$ ~~~~~~~~~$$$"~~'$$ ~~~~~~~~$$$"~~~~$$ ~~~~~~~~$$$~~~~.$$ ~~~~~~~~$$~~~~..$$ ~~~~~~~~$$~~~~.$$$ ~~~~~~~~$$~~~$$$$ ~~~~~~~~~$$$$$$$$ ~~~~~~~~~$$$$$$$ ~~~~~~~.$$$$$$* ~~~~~~$$$$$$$" ~~~~.$$$$$$$.... ~~~$$$$$$"`$ ~~$$$$$*~~~$$ ~$$$$$~~~~~$$.$.. $$$$$~~~~$$$$$$$$$$. $$$~~~~$$$*~'$~~$*$$$$ $$$~~~'$$"~~~$$~~~$$$$ 3$$~~~~$$~~~~$$~~~~$$$ ~$$$~~~$$$~~~'$~~~~$$$ ~'*$$~~~~$$$~~$$~~:$$ ~~~$$$$~~~~~~~$$~$$" ~~~~~$$*$$$$$$$$$" ~~~~~~~~~~````~$$ ~~~~~~~~~~~~~~~'$ ~~~~~~~~..~~~~~~$$ ~~~~~~$$$$$$~~~~$$ ~~~~~$$$$$$$$~~~$$ ~~~~~$$$$$$$$~~~$$ ~~~~~~$$$$$"~~.$$ ~~~~~~~"*$$$$$ برات نوار مغز گرفتم؛وضعت خرابه! مغزت حسابی پيچيده

ليلون

ميبينم که خانوادگی قصد رفتن داريد! تو از اين طرف ؛شعله از اون طرف!... مگه آرامگاه خانوادگی داريد؟ وای شنيدی چقدر گرون شده؟ ما يه قبر داريم گذاشتيم مجوز م۳ بهمون بدن؛بعد برای رفتن اقدام کنيم

ليلون

ساعتو کوش که دنبالمون ميومد؟

ღ♥ღکهکشان دلღ♥ღ

در این دیار بسیار گشتم همه ادعای عاقلی کردند و من گفتم مجنونم و دیدم از من عاقلتر نیست چون من عاشقم و آنها دیوانه منطق بی منطق خویش سلام خانومی عالی مينويسی مثل هميشه خيلی ماهی فدات بای