مناجات محبين

49lk0p3.gif%2520   49lk0p3.gif%2520   ای خدا !      49lk0p3.gif%2520        49lk0p3.gif%2520

 آن کیست که شیرینی محبّت49lk0p3.gif%2520 را چشید و جز تو کسی را خواست و آن کیست که به مقام قرب تو انس یافت و لحظه ای49lk0p3.gif%2520 روی از تو گردانید ؟

49lk0p3.gif%2520          ای خدا !  49lk0p3.gif%2520              49lk0p3.gif%2520

  2sae455.gif2sae455.gif2sae455.gif2sae455.gif2sae455.gif2sae455.gif

 ما را از آ49lk0p3.gif%2520نان قرار ده که برای مقام قرب و 49lk0p3.gif%2520دوستی خود برگزیده ای و خالص برای 49lk0p3.gif%2520عشق و محبّتت نموده ای ، و به لقایت49lk0p3.gif%2520 مشتاق وبه قضایت خشنود نموده ای و49lk0p3.gif%2520نعمت دیدارت رابه او عطاکرده ای و برای مقام رضایت برگزیده ای49lk0p3.gif%2520 ؛ و از برای فراق و هجرانت در پناه49lk0p3.gif%2520 خود گرفته ای 49lk0p3.gif%2520و در جوار خود 49lk0p3.gif%2520در نشیمن گاه عالم صدق و حقیقت او را جای داده ای و به 49lk0p3.gif%2520رتبه ی معرفت مخصوص49lk0p3.gif%2520 گردانیده ای و لایق پرستش 49lk0p3.gif%2520خود نموده ای و دلباخته ی محبّت و برگزیده 49lk0p3.gif%2520برای مشاهده ی خویش گردانیده ای 49lk0p3.gif%2520و یک جهت روی او را به سوی خود آورده ای 49lk0p3.gif%2520و قلبش را از هر چه جز دوستی توست49lk0p3.gif%2520 خالی ساخته ای و او را راغب به آنچه نزد توست49lk0p3.gif%2520 گردانیده ای و 49lk0p3.gif%2520ذکرت را به او الهام کرده ای و شکرت 49lk0p3.gif%2520را به او آموخته ای ، و به طاعتت49lk0p3.gif%2520 سرگرمش 49lk0p3.gif%2520نموده ای و از صالحان خلق خود قرارش داده ای و برای مناجاتت49lk0p3.gif%2520 انتخابش نموده ای و از 49lk0p3.gif%2520هرچه او را از تو دور کند49lk0p3.gif%2520 علاقه اش را49lk0p3.gif%2520 بریده ای .

49lk0p3.gif%252049lk0p3.gif%2520       ای خدا!    49lk0p3.gif%2520

   2sae455.gif2sae455.gif2sae455.gif2sae455.gif2sae455.gif2sae455.gif

 

 ما را49lk0p3.gif%2520 از آنان قرار ده که بالفطره به49lk0p3.gif%2520 تو شادمان و خوشند و از دل ناله ی شوق می کشند و همه عمر با آه49lk0p3.gif%2520 و ناله (عاشقانه) اند . پیشانیشان در 49lk0p3.gif%2520پیشگاه عظمتت به49lk0p3.gif%2520 سجده و چشمهاشان بیدار در خدمتت 49lk0p3.gif%2520و اشک دیدگانشان از خوفت جاری49lk0p3.gif%2520 و دلهاشان علا49lk0p3.gif%2520قه مند عشق و محبتت;قلوبشان را جلال و مهابتت از عالم برکنده است 49lk0p3.gif%2520. ای خدایی که انوار قدسش 49lk0p3.gif%2520به چشم دوستان در49lk0p3.gif%2520 کمال روشنی است و تجلیات 49lk0p3.gif%2520ذاتش بر قلوب عارفان او شوق49lk0p3.gif%2520 و نشاط انگیز است ؛ ای آرزوی دل مشتا49lk0p3.gif%2520قان49lk0p3.gif%2520 ، ای منتهای مقصود محبان 49lk0p3.gif%2520، از تو درخواست49lk0p3.gif%2520 می کنم دوستی تو را ، و دوستی 49lk0p3.gif%2520دوستدارانت را ، و دوست داشتن49lk0p3.gif%2520 هر کاری که مرا به مقام قرب49lk0p3.gif%2520 تو رساند ؛ و هم درخواست دارم که49lk0p3.gif%2520 خود را از هرچه49lk0p3.gif%2520 غیر توست بر من محبوبتر گردانی و محبتم49lk0p3.gif%2520 را منجر به مقام خوشنودی 49lk0p3.gif%2520خود سازی ؛ وشوقم49lk0p3.gif%2520 را به تو بیش از عصیانت49lk0p3.gif%2520 قرار دهی ؛ و بر من به یک نظر کردن بر جمالت منت گذار49lk0p3.gif%2520 و به من به چشم لطف و محبت بنگر و هیچ وقت روی از من مگردان و مرا از49lk0p3.gif%2520 اهل سعادتت و سالکان طریق محبت 49lk0p3.gif%2520نزد خود گردان . ای اجابت49lk0p3.gif%2520 کننده دعای خلق!49lk0p3.gif%2520  

 

 2sae455.gif2sae455.gif2sae455.gif2sae455.gif2sae455.gif 

49lk0p3.gif%2520   49lk0p3.gif%2520 ای مهربانترین مهربان عالم ! 49lk0p3.gif%2520    49lk0p3.gif%2520 

49lk0p3.gif%252049lk0p3.gif%252049lk0p3.gif%252049lk0p3.gif%252049lk0p3.gif%252049lk0p3.gif%252049lk0p3.gif%2520 

roos-rood-3.jpg

49lk0p3.gif%252049lk0p3.gif%252049lk0p3.gif%252049lk0p3.gif%252049lk0p3.gif%252049lk0p3.gif%252049lk0p3.gif%252049lk0p3.gif%2520

/ 21 نظر / 15 بازدید
نمایش نظرات قبلی
شعله

سلام چرا اين روزها اينقدر متنوع شدی خيلی خيلی قشنگ بود دارم ذوق ميکنم از اين همه ستاره و فضايی که برای نوشته های ملکوتيت درست کردی

سيد

سلام بسيار زيبا نوشتی تبريک بخاطر انتخابت شاد باشی بازم بيا پيشم

شعله

لیلون جان برای مثال نقض دقيقا نميدونم چند تا ستاره است ولی ميدونم تعدادشون مساويه

سهيلا

چه پست پر نوری داشتی امروز شادباشی دوست جان

آرینوئس

ای خدا!من انصافا کی گفتم کتک می خوای؟

پورج

از لطفِ بی‌منتی که داشتید ممنونم... باقی خدا و بس

پوت لقلقی

اللهم ارزقنی حبک وحب من يحبک وحب کل عملا يوصلنی الی قربک برحمتک يا ارحم الراحمين

ღ♥ღ کهکشان دل ღ♥ღ

دستانم زير سنگ است خدايا مناجات امشب مرا بشنو من آيات و دعاهای عربی بلد نيستم من به زبان بی زبانی خويش صدايت ميکنم در سکوتم فرياد ميزنم خدايا يارايم باش گريه های امشب برای کسی است که ميخواهمش اين بار از تو از امام رضا و از دستان عباس علمدار طلب ميکنمش ارامش جان اميدوارم خدا صدامو بشنوه بدرود